Школи във Варна

Детски школи и уроци за ученици – чужди езици, математика, музика, изкуствo – всичко това може да намерите в Школи и занимални “Туки Так”.

В отговор на интересите на Вашите деца, екипът на “Туки Так” допълни и разнообрази, предлаганите школи и извънкласни занимания.

Постарахме се да обогатим както видовете и темите на предлаганите занимания, така и да организираме подходящи предложения за различни възрастови групи.

Езикови курсове:

Школа по математика:

Школа по рисуване и приложни изкуства:

Музикални школи:

За повече информация и записвания: 0889 292 556